Робота у вихідні та святкові дні компенсується наступним чином

Наймач заставляє вас працювати у вихідний день? Дізнайтеся на Mojazarplata.com.ua, як законодавство України регулює роботу та оплату у вихідні дні.

Кодекс Законів про Працю України розмежовує загальний час вихідних, святкових та неробочих днів, також відпустки. Якщо законодавство про працю розглядає вихідні дні, то в першу чергу маються на увазі вихідні дні робітника. Вихідний день за календарем неділя далеко не завжди є вихідним днем робітників. Вихідні дні підприємства також можуть не співпадати з вихідними днями робітника.

Долучати робітника до роботи у вихідний день забороняється. Слід звернути увагу, що заборона долучати до роботи у вихідний день стосується не загального вихідного дня – неділі, а вихідного дня робітника. Долучати окремих робітників до роботи в ці дні припускається тільки з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації і тільки у виняткових випадках, що визначає законодавство.

Робітники можуть долучатися до роботи у вихідні дні тільки у виключних випадках:

  • для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,  епізоотій,  виробничих аварій і негайного  усунення  їх наслідків;
  • для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя  чи  нормальні  життєві  умови  людей, загибелі або псування майна;
  • для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна  робота підприємства,  установи,  організації  в  цілому  або  їх  окремих підрозділів;
  • для виконання   невідкладних  вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу  чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

У  випадку,  коли святковий або неробочий  день (стаття 73 КЗоТ) збігається з вихідним  днем, вихідний  день  переноситься  на наступний  після  святкового або неробочого.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються місцевими Радами народних депутатів.

На підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з роботою транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності, що затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Заповніть Анкету про роботу та дізнайтеся, як працюють ваші колеги та скільки вони отримують за свій труд.

Mojazarplata.com.ua

Матеріали по темі:

Заповніть анкету про роботу та зарплату!

Источник: http://mojazarplata.com.ua/ua/main/labour-legislat...

  • Раздел: Куклы |
  • Автор: Uyrasan
  • Комментариев: 6
  • Просмотров: 2360 |