: : Опрос сайта : :
: : Облако тегов : :
: : Популярное : :
  • Эндоскопическое удаление невриномы позвоночника в санкт-петербурге
  • Аденома простаты операция стоимость в севастополе
Пенсійне забезпечення військовослужбовців у 2014 році

1.      Збереження робочого місця та компенсація середнього заробітку, звільнення від штрафних санкцій за фінансовими та податковими  зобов’язаннями

За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

 Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

 

Військовослужбовці, які призвані під час мобілізації, звільнені від штрафних санкцій за фінансовими, податковими зобов’язаннями. Їм також не нараховуються проценти за користування кредитом (Закон України від 20.05.2014 № 1275внесені відповідні зміни до законодавчих актів) 

 

 

2.      Винагорода за безпосередню участь в АТО

За безпосередню участь в антитерористичній операції військовослужбовцям (у тому числі строкової військової служби) виплачується підвищене грошове забезпечення. Їм встановлена винагорода в розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення, але не менш 3000 грн. (постанова КМУ від 04.06.2014 № 158 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету”.

Тобто, якщо місячне грошове забезпечення військовослужбовця контрактної служби Нацгвардії за посадою, наприклад, стрілка складає 1850 грн., то його грошове забезпечення разом з винагородою (3000 грн) становитиме 4 850 грн.

 

 

3. Грошове забезпечення

З 18 березня 2014 року військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, встановлено виплату грошового забезпечення, як для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом  (постанова КМУ від 09.04.2014 № 111 “Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період”)

 

Таким чином, для учасників АТО грошове забезпечення (залежно від вислуги років) становитиме:

 

 № п/п

 

 

Найменування посади

Військове звання

Грошове забезпечення з урахуванням пост.КМУ № 889 з виплатою 60% грош.забезп

Винагорода по постанові КМУ № 158 (100% грош. забезп, але не менш 3000 грн.)

Разом

грошове забезпечення за безпосередню участь в АТО

Офіцери

1

Командир роти

капітан

6236

6236

12472

2

Командир взводу

лейтенант

4680

4680

9360

Військовослужбовці за контрактом

3

Командир танка (6 т.р.)

сержант

4065

4065

8130

4

Командир відділення

(4 т. р.)

мол.сержант

3390

3390

6780

5

Стрілець

 (2 т.р.)

рядовий

2778

3000

5778

 

 

4. Виплати

Військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори передбачено виплати:

   - добових за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування  у  дорозі  від  військового комісаріату до місця проведення зборів і назад у відсотках від норми, а саме:

вищому офіцерському складу – 50 %;

старшому офіцерському складу – 40 %.;

молодшому офіцерському складу, прапорщикам, старшим прапорщикам (мічманам) – 35 %;

молодшим сержантам, сержантам, старшим, сержантам, старшинам – 30 %; рядовому складу – 20 %;

   - середнього заробітку працюючим військовозобов'язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, з наступним  відшкодуванням підприємствам, установам, організаціям цих  витрат  за  рахунок коштів,  передбачених  у державному бюджеті на   утримання Міністерства  оборони  та  інших центральних  органів  виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями;

   - грошового забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати військовозобов'язаним, у тому числі резервістам, які не працюють;

   - одноразового грошового заохочення військовою частиною, з командиром якої резервіст заключив контракт, а саме:

вищому офіцерському складу – 3100 грн.;

старшому офіцерському складу – 2800 грн;

молодшому офіцерському  складу – 2500 грн.; 

прапорщикам,  старшим  прапорщикам, – 2200 грн.;

молодшим сержантам, сержантам, старшим  сержантам, старшинам – 1900 грн.;

рядовому складу – 1600 грн.

(постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1644 „Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів”)

 

Крім цього, резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві з 01 січня 2014 року передбачені грошові виплати в розмірах до двох мінімальних заробітних плат на місяць за рахунок держбюджету (Законом України від 20.05.2014 № 1275 внесені зміни в Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”)

 

5. Одноразова грошова допомога у разі інвалідності або часткової втрати  працездатності

Військовослужбовцям, військовозобов’язаним, резервістам під час виконання ними обов’язків військової служби у  разі  інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності передбачена виплата одноразової грошової допомоги за рахунок Державного бюджету.  (Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, постанова Кабінету Міністрів України 25 грудня 2013 р. № 975 „Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”).

Ця допомога призначається і виплачується в кратних розмірах прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (1218 грн. у 2014 році):

у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок поранення, травми, каліцтва, – 150-250 прожиткових мінімумів (182,7 – 304,5 тис. грн.);

у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок захворювання – 70-120 прожиткових мінімумів  (85,3 – 146,2 тис .грн.);

у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який визначається медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі 50 – 70 прожиткових мінімумів  (60,9– 85,3 тис. грн.).

 

6. Пенсія мобілізованим пенсіонерам

Виплата пенсії пенсіонерам з числа військовослужбовців  у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період не припиняється. При цьому після звільнення зі служби виплата їм пенсій буде здійснена з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації;

 

Источник: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/a...

  • Раздел: Хирургия |
  • Автор: Opsaint
  • Комментариев: 30
  • Просмотров: 2089 |