: : Разделы сайта : :
Цистит не проходит после антибиотиков
: : Календарь : :
: : Архивы : :
: : Пустой блок : :

Обратная связьСвязь с администрацией

Офісне програмне забезпечення

Галузь знань «Інформатика та обчислювальна техніка»

Програмні системи сьогодні присутні всюди: практично будь-які електронні пристрої містять програмне забезпечення (ПЗ) того чи іншого виду. Без відповідного ПЗ в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи, університети, систему охорони здоров’я, фінансові й урядові заклади. Багато людей використовують його для самоосвіти, розваг тощо. У технічних системах вартість ПЗ часто є більшою частиною вартості виробу.

Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення ПЗ, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.

Відповідно до потреб сучасного ринку студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, які навчаються за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення», опановують низку дисциплін, що забезпечують фінансово-економічну та інформаційну безпеку підприємств. В умовах світової фінансово-економічної кризи, підвищення рівня безробіття найбільшим попитом користуються фахівці, які здатні забезпечити системний підхід до виконання своїх обов’язків, мають знання та навички з кількох суміжних галузей. Тому наші випускники не лише володіють компетенціями у сфері інформатизації, створення програмного забезпечення, обробки даних і роботи з базами даних, а й мають базові знання щодо потенційних джерел витоку інформації та методів організації безпеки підприємства.

Працевлаштування

Із дипломом молодшого спеціаліста з розробки програмного забезпечення можна займати посади в пiдроздiлах з обслуговування комп’ютеризованих систем органiзацiй та установ; брати участь у розробці програмних та програмно-технічних систем; працювати на підприємствах різного профілю. Продовжити навчання можна в Навчально-науковому інституті інформаційних та комунікаційних технологій Університету «КРОК» або в інших вищих навчальних закладах України чи за кордоном.

Основні складові курсу

 • Цикл гуманітарної підготовки:
  • Українська мова
  • Історія України
  • Соціологія
  • Основи філософських знань
  • Культурологія
  • Основи правознавства
  • Економічна теорія
  • Основи менеджменту та маркетингу
  • Іноземна мова
  • Історія кібернетики
  • Комп’ютерна етика та інтелектуальна власність
 • Цикл природничо-наукової підготовки:
  • Основи екології
  • Фізика (електрика)
  • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • Математичний аналіз
  • Диференціальні рівняння
  • Теорія ймовірності і математична статистика
  • Дискретна математика
  • Чисельні методи
  • Безпека життєдіяльності
  • Математична логіка
 • Цикл професійно-практичної підготовки:
  • Основи програмування та алгоритмічні мови
  • Алгоритми та структури даних
  • Операційні системи
  • Людино-машинний інтерфейс
  • Архітектура комп’ютера
  • Об’єктноорієнтоване програмування
  • Інструментальні засоби візуального програмування
  • Бази даних
  • Організація комп’ютерних мереж
  • Конструювання програмного забезпечення
  • Основи програмної інженерії
  • Веб-дизайн
  • Інженерна та комп’ютерна графіка
  • Комп’ютерна схемотехніка
  • Офісне програмне забезпечення
  • Розробка додатків клієнт-серверної архітектури
  • Основи інформаційної безпеки
  • Комп’ютерна анімація
  • Програмні системи автоматизованого управління підприємством
  • Основи електроніки та електротехніки

Де навчають?

Кваліфікація: технік-програміст

Источник: http://www.krok.edu.ua/ua/navchalni-programi/osvit...

 • Раздел: Простатит |
 • Автор: Леон-владимир
 • Комментариев: 27
 • Просмотров: 855 |