: : Опрос сайта : :
: : Облако тегов : :
: : Популярное : :
  • К ранним специфичным маркерам инфаркта миокарда относятся
  • Пожелудочная железа учебник
Как отличить грудной хандроз от стенокардии

 


Киселевский В.М.

Для проведення практичних занять зі студентами використовується шкірне відділення (завідувач КиселевськийВ.М.) Олександрівської центральної клінічної міської лікарні (з 1918 р. до 1995 р. мала назву Центральна міська клінічна лікарня імені Жовтневої революції, а з 1995 до 2007 р. - Київська центральна клінічна міська лікарня), що є основною базою кафедри.

 

http://www.google.com.ua/mapdata?CxXQpgEDHY3O0QEgIQwt0KYBAzWNztEBQI4CSLkBUgJVQZABAsoBAnJ1

 

 

Для навчального процесу використовуються також шкірно-венеро­логічні диспансери міста по вул. Саксаганського, 72 (головний лікар - заслужений лікар України М.Н. Клименко)

http://www.google.com.ua/mapdata?CxWkpgEDHSds0QEgDwxAjgJIuQFSAlVBkAEDygECcnU

 

 

 

по вул. Чернігівській, 38/2 (головний лікар - В.Є. Симоненко)

http://www.google.com.ua/mapdata?CxW-zgEDHU7s0gEgDwxAjgJIuQFSAlVBkAEDygECcnU

 

 

Київський ОШВД (головний лікар - к.мед.н. Г.О. Лобанов)

-

 

та Київська міська клінічна лікар­ня № 5 (головний лікар - О.В. Юрченко), на базі якої створено центр профілактики та боротьби зі СНІДом. Із клінічними базами університет щороку укладає договори про співпрацю, що сприяє успішному здійсненню навчальної, наукової та лікувальної роботи як науково-педа­гогічним складом кафедри, так і лікарями відділень, диспансерів і центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Кілька років обов'язки завідувача шкірного відділення виконували кандидати медичних наук, доценти Головченко Д.Я. (1982-1989 рр.) та Шмигло М.П. (1990-2003 рр.).

Співробітники клініки та кафедри - це єдине ціле, дружний творчий колектив, в якому створено всі умови для плідної праці. Тому кафедра завжди приваблювала молодих лікарів, які мали змогу виконувати тут наукові дослідження, навчатися в аспірантурі чи в клінічній ордінатурі, в тому числі цільовій.

Успішно працюють на кафедрах різних медичних вишів України до­центи Богданов В.К., Баранова О., Корольова Ж.В., Туркевич С. А., Туркевич О.Ю., Сезон О.О., Пархоменко І. Л. та інші. Жан-Марі Єдорх працює в університеті в Того, Шеферау - в Швейцарії . Співробітники кафедри та клініки пам'ятають їх як талановитих працьовитих науковців, які запроваджують традиції київської школи дерматологів у вищих ме­дичних навчальних закладах різних країн світу. Кваліфікованими ліка­рями-дерматологами зарекомендували себе вихованці кафедри Кому­на Латіф у Багдаді (Ірак) та Мамілос Продромас, Андреас Сімеу, Тео-фанія Тсангарі й Мірофора К. Агапту (Кіпр).

Слід зазначити, що ряд науковців, які виконали дисертаційні роботи під патронатом професора Потоцького 1.1, співпрацювали з Київською школою дерматологів і очолили кафедри в Симферополі (проф. Ро-дінЮ.О.), Тернополі (проф. Глухенький Т.Т.), Читі (проф. Гребенни­ков В.А.), Саратові (проф. Довжанський С. І.), Краснодарі (проф. Ка-рагезян Л.М.), Ростові-на-Дону (проф. Хасабов Л.О., Гребенников В.А.) та Вінниці (проф. Ляшенко І.Н.).

Особливо тісні зв'язки з кафедрою має професор Іван Никифорович Ляшенко, який народився 25 квітня 1926 р. в с. Чапаев ка на Чер­кащині. Брав участь у Великій Вітчизняній війні. Тричі був тяжко пора­нений. Має 26 урядових нагороди, серед яких орден Великої Вітчизняної війни II та III ступеня, орден "За мужність", медалі й почесні грамоти. Після демобілізації закінчив середню школу, а потім у 1957 р. - з відзна­кою Київський медичний інститут. У 1961-1963 рр. навчався в клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб КМІ. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію "Значення пігментації в перебігу псоріазу", а в 1972 р. - докторську дисертацію "Основні обмінні процеси при псоріазі". Із 1973 р. до 2004 р. завіду­вав кафедрою шкірних та венеричних хвороб Вінницького національ­ного медичного університету імені М.І. Пирогова. Нині працює профе­сор о м - ко нс\ л ьта нто м цієї кафедри.

І.Н. Ляшенко - автор 267 наукових статей, трьох монографій, 28 рацпропозицій. Із 1973 до 2005 р. очолював наукове товариство дерматовенерологів Вінницької області.

Сьогодні він активно працює як член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Таким чином, співпраця кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О. Богомольця з клінічними базами м. Києва є важливою лан­кою забезпечення підготовки докторів і кандидатів медичних наук за фахом "шкірні та венеричні хвороби" для потреб як свого навчально­го закладу, так і інших вишів України. Підтримання на належному рівні науково-педагогічного потенціалу таких кафедр є запорукою успішно­го виконання завдань з організації навчального процесу, поставлених МОЗ України перед головними кафедрами в плані підготовки лікарів .

03

 

Источник: http://www.nmu.edu.ua/kaf30-5.php